Fontos időpontok

 

kereszt.JPG

scan10006.BMP

Elérhetőségek

Facebook oldal

pilisszentkeresztplebania@gmail.com

 

Zoltán atya mobil száma:

20 595 9854

SAM_4624.JPG

Naptár

január 2018
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

V. Keresztény bál

2018.01.16. 20:04 PSZTK.DK.

kepkivagas_2.JPG

kepkivagas1_1.JPG

Szűz Mária üzenete

2018.01.03. 09:34 PSZTK.DK.

img_20160908_071243.jpg

A Szűzanya 2018. január 2-i üzenete Mirjana Soldo által

 

„Drága gyermekek! Amikor a földön eltűnik a szeretet, amikor nem található az üdvösség útja, én, az Édesanya, eljövök, hogy segítsek nektek, hogy megismerjétek az igaz, élő és mély hitet, és így segíthessek nektek abban, hogy őszintén szeressetek. Édesanyaként vágyom az egymás iránti szeretetetekre, jóságotokra és tisztaságotokra. Az a vágyam, hogy igazságosak legyetek és szeressétek egymást. Gyermekeim, legyetek lélekben örömteliek, legyetek tiszták, legyetek gyermekek.

A Fiam azt mondta, hogy a tiszta szívek között szeret lenni, mert a tiszta szívek mindig fiatalok és vidámak. Fiam azt mondta nektek, hogy bocsássatok meg és szeressétek egymást. Tudom, hogy ez nem mindig könnyű. A szenvedés által növekedtek lélekben. Ahhoz, hogy minél inkább tudjatok lélekben növekedni, őszintén, igazán kell megbocsátanotok és szeretnetek. Sok gyermekem a földön nem ismeri Fiamat, nem szereti Őt, de ti, akik szeretitek Fiamat, akik szívetekben hordozzátok Őt, imádkozzatok, imádkozzatok és az imádságban érezzétek a Fiamat magatok mellett. Lelketek lélegezze be az Ő lelkét.

 

Közöttetek vagyok és kicsi és nagy dolgokról beszélek. Nem fogok belefáradni abba, hogy Fiamról, az igazi szeretetről beszéljek nektek. Ezért, drága gyermekek, nyissátok meg nekem szíveteket. Engedjétek meg, hogy édesanyaként vezesselek benneteket. Legyetek Fiam és az én szeretetem apostolai. Édesanyaként kérlek benneteket, ne feledkezzetek meg azokról, akiket Fiam arra hívott meg, hogy vezessenek benneteket. Hordozzátok őket a szívetekben és imádkozzatok értük. Köszönöm nektek.”

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

Január - Keresztség hava

2018.01.02. 10:19 PSZTK.DK.

naptar_jan_001.jpg

Mlynky - Choďila Mária...

2017.12.24. 18:00 PSZTK.DK.

psztk_kalasz_leanykor_a_plebania_kertben_1942_masolata.jpg

„mariánske ďifčence"

 

Na Štedrý večer po večeri chodievali spievať po domoch aj tzv. „mariánske ďifčence". Boli to 10-16 ročné dievčatá, oblečené do bielych šiat. Prostredná, ktorá predstavovala Pannu Máriu, niesla na rukách .Ježiška", ležiaceho v drevených jasličkách na ovsenej slame. Dievčatá vkročili do domu s nasledujúcim vinšom:

„Vinšujem vám vinšujem
títo slávne svátki
Pána Krista narodení
abi vám dal Pán Boh zdraví."

Potom položili jasličky na stôl a zaspievali jednu vianočnú pieseň. Na ilustráciu uvádzam text jednej takejto piesne:

I. „Choďila Mária po širokém sveťe
nosila sináčka svém svatém živoťe
išla ona išla jennému kováču kováču,
kováču daj že mi noclahu.

II. Já noclahi nemám já tovarišov mám
venňe vnoci kujú aňi neprestanú
kujú oňi kujú tri železné klini
čo budú pribíjat Krista pána s nimi.

III. Išla ona išla do jennéj maštali
do jennej maštali ďíťatko zroditi
jag prah prekročila ďíťa porodila
ďíťa porodila na ďifča zvolala.

IV. Ďifčátko, ďifčátko podaj mi ďíťatko
Ďifčátko, ďifčátko podaj mi ďíťatko
Jako ti ho podám ket ručičék nemám
len také kimlički čo nosím kňiščičky
Na oči nevidím na uši ňesliším.

V. Jag sa ďifča nahlo hňet rúče dostalo
na oči videlo na uši slíšalo
g otcovi maťeri z radosťu bežalo
Mamenka, tatenko dala mi Mária
čo tu čeraj večer noclahu pítala.

VI. Kebi já bol vedel, že je to Mária
ból bi jej dal posťel ze zlata ze stríbla
a já bi ból ležal z hlavu na kameni
z hlavu na kameni z noháma na trňí
to bi ból urobil luďom na znamení.

 

Karácsonyi Miserend

2017.12.18. 09:03 PSZTK.DK.

20171221_193227.jpg20171218_072219.jpg20171221_193438.jpg

Szeplőtelen fogantatás

2017.12.08. 21:43 PSZTK.DK.

Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás

 

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől -

 ezt ünnepeljük ma, december 8-án.


Bartolomé Esteban Murillo: Szeplőtelen Fogantatás (1678)

A keleti egyházban Anna foganása az ünnep neve, amelyet az első írásos emlékek szerint a 8. században még december 9-én ültek. A nyugati egyházban a 9. században tűnt fel az ünnep Nápolyban és Szicíliában, de a 10. század elején már Angliában is megtartották (valószínűleg a görög származású Szent Tódor canterburyi érsek szorgalmazására). Magyarországon III. Béla király honosította meg a 12. század második felében.

A 13–14. század során – főleg ferences hatásra – egész Európában elterjedt a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Rómában XXII. János (1316–34) idején kezdték ünnepelni. IV. Sixtus 1476-ban fölvette a római kalendáriumba, XII. Ince 1693-ban nyolcnapossá bővítette az ünnepet, amely XI. Kelemen rendelete szerint vált parancsolt ünneppé a 18. században.


Giuseppe Angeli: Szeplőtelen Fogantatás (1765)

A Szeplőtelen Fogantatás dogmáját Boldog IX. Piusz hirdette ki 1854. december 8-án, majd 1857. szeptember 8-án megáldotta és felszentelte a Szeplőtelen Fogantatás szobrát a római Piazza di Spagnán.

IX. Piusz pápa Ineffabilis Deus kezdetű bullájában e szavakkal hirdette ki ünnepélyesen a hitigazságot 1854. december 8-án: „Kinyilvánítjuk, megerősítjük és isteni kinyilatkoztatásnak tekintjük azt a tanítást, miszerint a Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme folytán, az emberiség Megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei erejében, sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől.”

A Szűzanya 1858. március 25-én így mutatkozott be Bernadette Soubirous-nak a a Lourdes melletti Massabielle-barlangban: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

Szent XXIII. János pápa 1958-ban felkereste a Piazza di Spagnát, és egy kosár fehér rózsát helyezett el a Szeplőtelen Fogantatás-szobor tövében. A hagyományt Boldog VI. Pál, Szent II. János Pál és XVI. Benedek is folytatták, és Ferenc pápa is követi.

Hazánkban 1947. november 8-án törölték a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét a munkaszüneti napok közül.

Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás
Magyar katolikus lexikon
Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Krisztus Király

2017.11.24. 20:30 PSZTK.DK.

Krisztus király – a kereszten is uralkodik

Krisztus Király ünnepe – Gondolatok az evangéliumhoz

(Lk 23,35-43)

 img_3606.JPG

„Krisztus, a mindenség királya” – így jelöli a liturgia az egyházi év végén Krisztus Király ünnepét, hogy már ezzel is jelezze: ez nem földi királyság.

Pilátus előtt Jézus megvallja: igen, király, de országa nem e világból való. A keresztre szegezett tábla (INRI): „Názáreti Jézus, a zsidók királya”, inkább gúnyolódás. A magát Messiásnak valló Názáretit a császár ellen lázadó prófétának bélyegezték így, hogy a habozó helytartót a halálos ítélet kimondására ösztönözzék.

E király trónja a kereszt, és töviskoronát visel. A keresztről uralkodik. „Regnavit a ligno Deus”, ahogy az ősi himnusz énekli. Nem száll le a bitófáról, hogy gúnyolódóit elnémítsa. Nem uralkodni jött, hanem szolgálni, hogy beteljesítse az izajási jövendölést Isten szenvedő szolgájáról, hogy szeretetből életét adja mindenkiért, barátaiért és ellenségeiért. Jézus az Isten országát hirdette, amely vele jött el. Ő maga az Isten országa, hirdette Órigenész egyházatya. Isten országa, amelyet itt, a földön képviselt, nem egy népet, egy országot jelöl, hanem Isten uralmát, olyan szellemi valóságot, amely igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Isten országa szellemi valóság, bennünk van, s a kegyelmi élettel bontakozik ki.

Ha hiszünk Krisztus királyságában, átengedjük neki szívünket, hogy ő uralkodjék életünkön, hogy általunk árassza békéjét és jóságát a világra. Krisztus király a keresztről uralkodik, szelíd és alázatos szívű: magához vonzza a szíveket, mindenkinek felkínálja az üdvösséget. Nem kényszerít, hanem csak hív, hogy szabad döntéssel csatlakozzunk hozzá, zászlaja alá sorakozzunk, hogy a szellem fegyvereivel küzdve legyőzzük a gonoszt, Lucifer táborát.

Nem erőszakos hódítás ez, a személyek szabadságát tiszteljük, még ha téves úton járnak is, ám a tévedés ellen harcolunk, a jó szándékú keresőkkel, a nem hívőkkel párbeszédet folytatunk, de küzdünk az ateizmus ellen. Elfogadva a torz vallásosságunk elleni kritikákat, mindenekelőtt a bennünk rejtőző ateizmust vagy hamis istenképet igyekszünk legyőzni a kegyelem segítségével, mert a jó és a rossz, a hit és a hitetlenség határvonala a saját szívünkön keresztül húzódik.

Mivel a Fiú megalázta magát, engedelmes lett a kereszthalálig, az Atya felmagasztalta, megdicsőítette, és a Feltámadottat a mindenség urává, királyává tette (Fil 2,7– 11). Mindent a lába alá vetett. „Addig kell uralkodnia, míg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségét, a halált is megsemmisíti. (…) Mikor pedig majd minden alája lesz rendelve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki. Akkor Isten lesz minden mindenben.” (1Kor 15,24–28).

 

Tihany - Herend - Zarándoklat

2017.10.03. 20:08 PSZTK.DK.

Zarándoklat képekben - Tihany - Herend ---- Kattints ide!

 

"EZEN HELY A BALATON KORONÁJA"

950 év óta van Bencés Apátság a Tihanyi-félszigeten. Templomunk, miként a régi templomok, a felkelő naphoz igazodik. Az évszázadok során pusztulás és újjáéledés többször osztályrésze volt. Az alapító király, I. András sírja becses emlékhelye a mai Magyarországnak.

Az altemplom – Király kripta – egyik legértékesebb középkori építménye a mai Magyarországnak. A gazdag díszítésű barokk templom annak a korszaknak a tanúja, amely a pusztulás után az újjáéledésről beszél. Miért építenek templomokat?

Mert amióta ember él a földön, mindig a végtelenre vágyik. Ennek a vágyakozásnak kifejezője minden igaz művészet. A templom és a művészet elválaszthatatlanul összetartozik.

A templom nem csupán művészettörténeti emlék. A templom messziről figyelmeztető látvány, hogy a földről tekintsünk fel az égbe.

Belső tér, amely embereket gyűjt össze, embereket, akik akarják a szépet,

– embereket, akik keresik a csendességet,
– embereket akik fel akarják emelni a szívüket.

Találjon megnyugvást és békét mindenki, aki betér ebbe az Isten-házába!

Álljon meg csodálattal azok műve előtt, akik a műalkotásokat létrehozták és megőrizték! Vigye magával a szépségnek élményét, amely azt hirdeti ezen a helyen is, hogy több és nagyobb a világ annál, mint amit szemünkkel láthatunk.

Béke az érkezőknek, áldás a távozóknak!

dr. Korzenszky Richárd OSB perjel

Címkék: képek zarándoklatok

Pilisszentkereszt újratelepítésének 270. évfordulója - Szentmisét celebrálta: Mons. Ján Orosch

2017.09.11. 20:52 PSZTK.DK.

21463267_1574171439310224_1200384517755575850_n.jpg

21686095_1574171662643535_3016483265338842454_n.jpg

21557631_1574171689310199_8562382233704280645_n.jpg

21432965_1574171832643518_4243965376694004183_n.jpg

20525671_1382098858555753_1043172314266883620_n.jpgfb_img_1505110863189.jpg

21616371_1574172085976826_6727853944805439969_n.jpg

21433136_1574172355976799_6856683717938429669_n.jpg

21430489_1574172322643469_1636146092943386069_n.jpg

21462710_1574172449310123_2037377659949284018_n.jpg

4-6993aaabb4b7d6c337cf8e38d9d82bd988bbcb73.jpg

fb_img_1505111010862.jpg

Kisboldogasszony - Szűz Mária születése - Szeptember 8.-a

2017.09.08. 10:26 PSZTK.DK.

Szeptember 8. - Kisboldogasszony

 

Szűz Mária születésének ünnepe 

 

A Stella puerpera Solis (’hajnali szép csillag’) tiszteletére szokás volt szeptember 8.-a hajnalán a napfelkeltét a szabadban várni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akinek „érdeme van rá”, meglátja a kelő Napban a bölcsőben fekvő Máriát.

Fotó: Boldog Özséb kilátó - 6:12 - Napfelkelte

Szűz Mária - Napba öltözött asszony

szuz_maria_szuletese_szeptember_8_-a.JPG

Medjugorje, 2017. szeptember 2.

2017.09.06. 21:26 PSZTK.DK.

Medjugorje, 2017. szeptember 2.

"Drága gyermekek! Ki tudna nálam jobban szólni Fiam szeretetéről és fájdalmáról?! Vele éltem, vele szenvedtem. Földi életemben megtapasztaltam a fájdalmat, mert édesanya voltam. Fiam szerette a Mennyei Atya, az igaz Isten gondolatait és műveit. És ahogyan mondta nekem, azért jött, hogy megváltson benneteket. Én elrejtettem saját fájdalmamat a szeretet által, de nektek gyermekeim, számos kérdésetek van. Nem értitek a szenvedést. Nem értitek, hogy Isten szeretetén keresztül kell elfogadnotok és elviselnetek a fájdalmakat. Minden emberi lény kisebb vagy nagyobb mértékben meg fogja tapasztalni azt. De lelki békével és a kegyelem állapotában van remény. Ez az én Fiam, Isten, Istentől született. Szavai az örök élet magvai. A jó lelkekben elvetve bőséges termést hoz. Fiam szenvedett, mert magára vette bűneiteket. Ezért ti, gyermekeim, szeretetem apostolai, ti, akik szenvedtek, tudjátok, hogy fájdalmaitok fénnyé és dicsőséggé fognak válni. Gyermekeim, míg fájdalmakat éltek át, míg szenvedtek, a menny belép hozzátok, és ti egy kis mennyet és sok reményt ajándékoztok a körülöttetek élők számára. Köszönöm nektek."

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

img_20160428_111557_hdr.jpg

Szentkúti Búcsú - Szűz Mária látogatása Erzsébetnél - Sarlós Boldogasszony - Kosáčková Panna Mária

2017.07.05. 20:23 PSZTK.DK.

 

Címkék: képek

Szentkúti Búcsú - 2017. július 2. - 10:30

2017.06.26. 16:51 PSZTK.DK.

Sok szeretettel várunk

minden kedves hívőt a

 

Szentkúti Búcsúra!

 

 

Szentmise időpontja:

július 2.  10:30

 

 

2017 - ÚRNAPJA

2017.06.25. 11:08 PSZTK.DK.

 

Címkék: képek

Elsőszentáldozás - 2017 - Pilisszentkereszt

2017.06.23. 16:53 PSZTK.DK.

 

Címkék: képek gyereksarok

Medjugorje - 2017 június 2.

2017.06.06. 21:30 PSZTK.DK.

Medjugorje, 2017. június 2.

 

„Drága gyermekek! Ahogyan más helyeken is, ahová eljöttem, úgy itt is az imádságra hívlak titeket. Imádkozzatok azokért, akik nem ismerik Fiamat; azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét; a bűn ellen; a megszenteltekért, akiket Fiam meghívott, hogy legyen szeretetük és lelki erejük számotokra, az egyházért. Imádkozzatok Fiamhoz, és a szeretet, amelyet megtapasztaltok közelsége által, erőt fog adni nektek, hogy az Ő nevében készségesek legyetek a szeretet cselekedeteinek véghezvitelére. Gyermekeim, legyetek készen. Ez az idő fordulópont. Ezért újra a hitre és a reményre hívlak benneteket. Megmutatom nektek azt az utat, amelyen járnotok kell, ez pedig az evangélium igéinek útja. Szeretetem apostolai, a világnak annyira szüksége van a ti ég felé, Fiam felé, a Mennyei Atya felé nyújtott kezeitekre. Sok alázatra és a szív tisztaságára van szükség. Legyen bizalmatok Fiamban, és tudjátok azt, hogy mindig lehettek jobbak. Édesanyai szívem azt szeretné, hogy ti, szeretetem apostolai a világ kicsi fényei legyetek, és bevilágítsátok azokat a helyeket, ahol a sötétség akar uralkodni, hogy imáitokkal és szeretetetekkel igaz utat mutassatok és lelkeket mentsetek. Veletek vagyok. Köszönöm nektek.“

 

c2c1f597-ed78-4c6e-9715-fd2889342447.jpg

Kassai zarándoklat - 2017. május 27.

2017.05.29. 21:17 PSZTK.DK.

 

Címkék: képek

Pünkösdi zarándoklat Pilisszántóra

2017.05.26. 20:00 PSZTK.DK.

kepkivagas_1.JPG

Medjugorje - 2017 május 2.

2017.05.06. 22:14 PSZTK.DK.

A Szűzanya 2017. május 2-i üzenete

Mirjana Soldo által

Drága gyermekek! Nem kérő, hanem áldozatfelajánló imádságra hívlak benneteket - önmagatok feláldozására. Az igazság és az irgalmas szeretet kinyilvánítására hívlak benneteket. Imádkozom Fiamhoz értetek, a szívetekben egyre inkább csökkenő hitetekért. Arra kérem Öt, hogy segítsen nektek isteni lelkével, mint ahogyan én is szeretnék segíteni édesanyai lelkemmel. Gyermekeim, jobbá kell válnotok. Csak azok tartják  fenn a világot, akik tiszták, alázatosak és szeretetteljesek - ők  önmaguk és a világ megmentői. Gyermekeim az én Fiam a világ szíve. Öt szeretni és kérni kell, és nem újra és újra elárulni. Ezért ti, szeretetem apostolai, példátokkal, imátokkal és irgalmas szeretetetekkel gyarapítsátok a hitet az emberek szívében. Mellettetek vagyok, segíteni fogok nektek. Imádkozzatok, hogy pásztoraitok mind több fényt hordozzanak, hogy megvilágíthassák mindazokat, akik sötétségben élnek. Köszönöm nektek.

 

c2c1f597-ed78-4c6e-9715-fd2889342447.jpg

Nagyböjt - Húsvét

2017.04.17. 21:47 PSZTK.DK.

 

 

Keresztút a Kálvárián - Pilisszentkereszt

2017.03.25. 11:32 PSZTK.DK.

 

 

Keresztút a Kálvárián

Április 7.- én pénteken

Esti szentmise után

/~19:10/

 

8.jpg

 

img_20170312_055038_2.jpg

 

Szent Cirill és Szent Metód - Szentmise

2017.02.15. 14:37 PSZTK.DK.

16729390_1174155039350137_7727425878568705156_n.jpg

16729543_1174156136016694_658415110342963964_n.jpg

16730504_1174155036016804_7904304732499471184_n.jpg

16683994_1174154519350189_5541076413273327044_n.jpg

16684310_1174156012683373_5147431811186602171_n.jpg

16708189_1174154492683525_5079021674559152718_n.jpg

16708759_1174155799350061_8739401890325610421_n.jpg

16716040_1174154466016861_4765056647977362434_o.jpg

16729138_1174154542683520_7663531453675170779_n.jpg

IV. Keresztény Bál - 2017 - Pilisszentkereszt

2017.02.12. 17:53 PSZTK.DK.

 

 

Címkék: képek

Szent Cirill és Szent Metód - Szentmise

2017.02.10. 21:01 PSZTK.DK.

 

Meghívó

 

Szeretettel meghívjuk a kedves híveket a

Pilisszentkereszti Római Katolikus templomba,

Szent Cirill és Szent Metód tiszteletére bemutatott szentmisére.

 

Az ünnepi szentmisét és szentbeszédet mondja: 

Andrzej Kostecki

OP domonkos szerzetes

 

Időpont:

2017. február 14. 

17:30

 sam_6903.JPG

 

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium!

 

  

Szent Kereszt Plébánia

Pilisszentkereszt, Fő út. 6

www.pilisszentkeresztplebania.blog.hu

 

Medjugorje - 2017. február 2.

2017.02.02. 21:42 PSZTK.DK.

A Szűzanya 2017. február 2-i üzenete

Mirjana Soldo által

 

Drága gyermekek, ti, akik törekedtek felajánlani életetek minden napját  Fiamnak, ti, akik próbáltok vele élni, ti, akik imádkoztok és áldozatot hoztok, ti vagytok ennek a békétlen világnak a reménye! Ti vagytok Fiam világosságának fénysugarai, az élő evangélium, az én kedves szeretet-apostolaim. A Fiam veletek van! Ő azokkal van, akik gondolnak rá, akik imádkoznak. De éppúgy türelmesen várja azokat, akik nem ismerik Őt. Ezért ti, szeretetem apostolai, szívvel imádkozzatok és tetteitekkel mutassátok meg Fiam szeretetét. Ez az egyetlen remény számotokra és az örök életre vezető egyetlen út is. Én, édesanyaként, itt vagyok veletek. Hozzám intézett imáitok a szeretet legszebb rózsái számomra. Nem tudok nem ott lenni, ahol érzem a rózsa illatát. Van remény!

Köszönöm nektek.

 

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

 

apparition-hill-podbrdo.jpg

Medjugorje

Erdély - Zarándoklat

2017.01.26. 20:14 PSZTK.DK.

erdely_001_542x800.jpg

Címkék: zarándoklatok

Meghívó - IV. Keresztény Bál

2017.01.16. 21:26 PSZTK.DK.

kepkivagas.JPG2.JPG

Szent Erzsébet ünnepe - Pilisszentkereszt

2016.11.20. 21:06 PSZTK.DK.

img_20161119_185339.jpg

Ima Szent Erzsébet közbenjárásáért

Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél...
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet!

Ámen.

img_20161119_183111.jpg

img_20161119_183126.jpg

img_20161119_185331.jpg

img_20161119_170147.jpg

img_20161119_185830.jpg

Címkék: képek

Bérmálás - 2016 - Pilisszentkereszt

2016.11.02. 11:04 PSZTK.DK.

Bérmálási képek - Kattints ide!

Címkék: képek gyereksarok

Misztrál együttes koncertje a templomban

2016.10.21. 20:55 PSZTK.DK.